Хърватска

  самолетени билети
Поръчайте самолетен билет до град в Хърватска

 

Географско разположение: Страната е разположена в северозападната част на Балканския полуостров. Граничи (в км) със Словения - 546, Унгария - 329, Югославия - 241, Черна гора - 25 и Босна и Херцеговина - 932. Има брегова линия с Адриатическо море - 5 335 км, от които 4 085 км с на 1 185 крайбрежни острова (66 населени). Площта й е 56.54 хил. кв. км. Източните части са заети от Славония - - обширна хълмиста равнина. В централните и западните части е разположена Динарската планинска система - Велика капела, Велебит, Динара (с най-висока точка връх Троглав - 1 913 м) и Далматинското крайбрежие с дълбоко врязаните заливи и множество острови.

Климат - средната температура за януари е от 0 до 9 градуса Сº, юли 18-25 градуса Сº, валежи 800-1 500 мм, по крайбрежието до 3 000 мм. Главни реки - Драва, Сава, Купа. Растителност - средиземноморска, широколистни гори - 20 % от територията на страната.

Население - 4 430 хил. жители. Гъстота - 78,4 жит на кв. км. Естествен прираст 1.5. Средна продължителност на живота - мъже - 68 г., жени - 77 години.

Официален език - хърватски.

Столица - Загреб (750 хил. ж.). По-големи градове - Сплит (200 хил. ж.), Риека (170 хил. ж.), Осиек (110 хил. ж.), Задар (80 хил. ж.), Пула, Дубровник.

Административно деление - 20 области (жупанци) и гр. Загреб. Исторически области - Славония, Далмация, Лика, Истрия и др.

Държавно устройство - република, начело с президент, избиран за 4 години. Висш законодателен орган - Хърватски държавен събор на Република Хърватско (парламент), избиран за 4 години. Състои се от две палати - палата на представителите - 127 депутата и палата на жупаните - 68 депутата. Изпълнителна власт - правителство, назначено от президента.

Парична единица - куна (HRK) = 100 липи

Стопанство - индустриално-аграрна страна, претърпяла икономическа криза вследствие на войната. Водещи промишлени отрасли - корабостроене, машиностроене, химическа, хранително-вкусова, текстилна, дървообработване, електротехническа и електронна, фармацевтична и др. Селско стопанство - преобладава земеделието - пшеница, царевица, захарно цвекло, лен, слънчоглед, плодове, зеленчуци, лозя. Животновъдство - едър рогат добитък, овце, коне, свине, домашни птици. Развит е и риболовът.

Транспорт - ж.п. линии - 2 296 км, от тях 983 км електрифизирани, шосета - 27 840 км, от които 23 497 км с твърда настилка. Главни морски пристанища - Риека, Сплит, Задар, Пула.

Туризъм - добре развита инфраструктура. Постепенно излиза от кризата, породена от военните конфликти. Годишно страната се посещава от около 2 млн. туристи.

От София до Загреб - 679 кмсамолетени билетиПоръчайте самолетен билет до град в Хърватска