Естония

самолетени билети
поръчайте самолетен билет до град в Естония

Официално наименование - Естонска република

Географско разположение: Страната има площ 45.1 кв. км. Граничи (в км) с Латвия - 339, и Русия - 294. Има брегова линия с Балтийско море - 632 км. Към Естония принадлежат над 1 500 острова с обща площ 1 520 кв. км, от които три големи - Сааремаа, Хийумаа и Муху. Голяма част от територията е заета от моренна равнина, с хълмисти възвишения - Сакала, Отепя, Хаания (с най-висока точка 318 м).

Климат - преходен от морски към континентален. Средните температури за февруари са -6 градуса Сº, а за юли 17 градуса Сº. Валежи - до 700 мм. Главни реки - Нарва, Пярну, Емайъги. Около 5 % от територията е заета от езера - Чудско, Витсярв и др. и около 20 % са блата. Растителност - смесени гори покриват 38 % от територията на страната.

Население - 1 490 хил. жит. Гъстота - 33.4 хит. на кв. км. Естествен прираст - 5.0. Средна продължителност на живота - мъже - 64 г.; жени - 75 г.

Етнически състав - естонци - 64.3 %, руснаци - 28.6 %, украинци - 2.6 %, белоруси - 1.5 %, финландци - 1.2 %, евреи - 0.3 %, латиши - 0.2 %, полуци - 0.2 %, поляци - 0.2 %, татари - 0.2 %, други - 0.9 %.

Официален език - естонски, използва се и руски.

Конфесионален състав - християни - 98.1 % (от тях протестанти - 58.6 %, православни - 38.9 %, католици - 0.8 %, униати - 1.7 %), мюсюлмани - 0.2 %, юдаисти - 0.3 %, други - 1.4 %. Извън страната живеят около 200 хил. естонци, главно в Русия, САЩ, Швеция, Финландия и др. Градско население - 74 %.

Столица - Талин (440 хил. ж.). По-големи градове - Тарту (120 хил. ж.), Нарва (80 хил. ж.), Кохтла Ярве (80 хил. ж.), Пярну (70 хил. ж.).

Административно деление - 15 района (мааконди) и 6 града на централно подчинение.

Държавно устройство - парламентарна република, начело с президент, избиран от парламента за 5 години. Законодателен орган - Рийгиког (еднопалатен парламент) от 101 депутата, избирани за 5 години. Изпълнителен орган - правителство, начело с премиер.

Парична единица - естонска крона (EEK) = 100 цента

Транспорт - шосета - 15 хил. км, ж.п. линии - 1 хил. км. Главно морско пристанище и международно летище - Талин.

Туризъм - годишно страната се посещава от около 150 хил. туристи.

От София до Талин - 1 855 км

 

 

 самолетени билетипоръчайте самолетен билет до град в Естония