флаг на Исландия Исландия

самолетени билети
поръчайте самолетен билет до град в Исландия

Географско разположение: Страната има площ 103 хил. кв. км и е разположена на остров Исландия в северната част на Атлантическия океан. Бреговата й линия е 6070 км. Преобладават вулканските плата със ср. вис. 400-800 м, над които се издигат многобройни действащи и затихнали вулкани - Хекла, Лаки, Аскя и др. Характерни са горещите минерални извори и гейзери (около 700). Най-висока точка е вулканът Хванадалсхнукюр (2 119 м).

Климат - субарктичен, морски. Средни температури - януари - от 0 до -10 градуса Сº, юли от 0 до 11 градуса Сº. Валежи - 500-2000 мм. Ледниците заемат 11.5 % от площта на страната. Най-голям е Ватнайокул. Растителност - тундрова, торфени блата, ливадна.

Население - 280 хил. жит. Гъстота - 2.7 жит. на кв. км. Естествен прираст - 6. Средна продължителност на живота - мъже - 77 г.; жени - 81 г.

Етнически състав - исландци - 99.1 %, други - 0.9 %.

Официален език - исландски.

Конфесионален състав - християни - 99.6 % (от тях протестанти - 98.9 %, католици - 1.1 %), други - 0.4 %. Извън страната живеят над 30 хил. исландци, главно в САЩ, Канада, Норвегия и Дания. Градско население - 92 %.

Столица - Рейкявик (107 хил. ж.),. Други градове - Акурейри (20 хил. ж.).

Административно деление - 23 сисла (райони), обединени в 8 географски окръга.

Държавно устройство - парламентарна република, начело с президент, избиран за 4 години. Законодателната власт принадлежи на президента и алтинга (еднопалатен парламент от 63 депутати, избирани за 4 години). Изпълнителна власт - президент и назначавано от него правителство и премиер-министър.

Парична единица - исландска крона (IKr) = 100 ейре

Транспорт - ж.п. линии - няма, шосетата са 1 150 км. Международно пристанище и летище - Рейкявик.

Туризъм - добре развита инфраструктура. Годишно страната се посещава от около 150 хил. туристи.

От София до Рейкявик - 3 696 км

Рейкявик Рейкявик
Гейзер в Исландия Рейкявик - пристанището
Рейкявик - Музей Рейкявиксамолетени билетипоръчайте самолетен билет до град в Исландия