Латвия

самолетени билети
поръчайте самолетен билет до град в Латвия

Географско разположение: Страната има площ 64.5 хил. кв. км. Граничи (в км) с Естония - 339, Русия - 245, Белорусия - 158, и Литва - 465. Има брегова линия с Балтийско море - 522 км. Голяма част от територията е моренна равнина с хълмисти възвишения - Курземе и Латгалско (с най-висока точка 312 м).

Климат - преходен от морски към континентален. Средни температури за януари са от -2 до -7 градуса Сº, за юли - от 16 до 18 градуса Сº. Валежи - 500-800 мм. Главни реки - Даугава, Лиелупе, Гауя. Езера - Лубанас, Резнас. Растителност - смесени гори, покриват 40 % от територията на страната.

Население - 2 470 хил. жит. Гъстота - 38.3 жит. на кв. км. Естествен прираст - 7.0. Средна продължителност на живота - мъже - 63 г.; жени - 75 г.

Етнически състав - латиши - 54.2 %, руснаци - 33.1 %, белоруси - 4.1 %, украинци - 3.1 %, поляци - 2.2 %, литовци - 1.3 %, евреи - 1.2 %, други - 0.8 %.

Официален език - латишки, използва се и руски.

Конфесионален състав - християни - 96.8 % (от тях протестанти - 48.3 %, православни - 36.1 %, католици - 11.3 %, униати - 4.3 %), мюсюлмани - 0.6 %, юдаисти - 1.2 %, други 1.4 %. Извън страната живеят над 200 хил. латиши, главно в САЩ, Русия, Белорусия, Канада и Литва. Градско население - 74 %.

Столица - Рига (860 хил. ж.). По-големи градове - Даугавпилс (12 хил. ж.), Лиепая (100 хил. ж.), Елгава (70 хил. ж.), Юрмала, Вентспилс.

Административно деление - 26 района и 7 града на републиканско подчинение.

Държавно устройство - парламентарна република, начело с президент, избиран за 3 години. Висш законодателен орган - сейм (парламент) от 100 депутата, избирани за 4 години. Изпълнителна власт - правителство, начело с премиер-министър.

Парична единица - лат (LVL) = 100 сантима.

Транспорт - шосета - 60 хил. км, от които 23 хил. км с твърдо покритие; ж.п. линии - 2.4 хил. км. Основни морски пристанища - Рига, Вентспилс, Лиепая.

Туризъм - има изградена инфраструктура. Годишно страната се посещава от около 160 хил. туристи.

От София до Рига - 1 580 км

1 1
1 1
1 1
самолетени билетипоръчайте самолетен билет до град в Латвия