Литва

самолетени билети
поръчайте самолетен билет до град в Литва

Географско разположение: Страната има площ 65.3 хил. кв. км. Граници (в км) с Латвия - 456, Белорусия - 448, Полша - 103, и Русия - 215. Има брегова линия с Балтийско море - 115 км. Голяма част от територията е заета от моренна равнина с хълмисти възвишения - Жемайтски, Балтийска верига (с най-висока точка 292 м).

Климат - преходен от морски към континентален. Средната температура за януари е -5 градуса Сº, а за юли е 17 градуса Сº. Валежи - 630 мм. Главна река - Нямунас (Неман). Растителност - смесени гори, заемащи 30 % от територията.

Население - 3690 хил. жит. Гъстота - 56.6 жит. на кв. км. Естествен прираст - 4. Средна продължителност на живота - мъже - 65 г.; жени - 76 г.

Етнически състав - литовци - 81.2 %, руснаци - 8.2 %, поляци - 7.3 %, белоруси - 1.5 %, украинци - 0.7 %, евреи - 0.5 %, татари - 0.1 %, други - 0.5 %.

Официален език - литовски, използват се още руски, полски.

Конфесионален състав - християни - 97.9 % (от тях католици - 86.5 %, православни - 9.2 %, протестанти - 3.4 %, униати - 0.9 %), мюсюлмани - 0.2 %, юдаисти - 0.5 %, други - 1.4 %. Извън страната живеят над 500 хил. литовци, главно в САЩ, Австралия и Канада. Градско население - 75 %.

Столица - Вилнюс (590 хил. ж.). По-големи градове - Каунас (430 хил. ж.), Клайпеда (210 хил. ж.), Шяуляй (150 хил. ж.), Паневежис (130 хил. ж.).

Административно деление - 44 района.

Държавно устройство - президентска република. Президентът се избира за 5 години. Висш законодателен орган - сейм (парламент) от 141 депутата, избирани за 5 години. Изпълнителната власт се осъществява от президента, съвместно с правителство, начело с премиер-министър.

Парична единица - лит (литас) (LTL) = 100 центаи

Транспорт - шосета - 65 хил. км; ж.п. линии - 2 хил. км. Главно морско пристанище - Клайпеда. Международно летище - Вилнюс.

Туризъм - има развита инфраструктура.

От София до Вилнюс - 1 340 км

1 1
1 1
1 1
самолетени билетипоръчайте самолетен билет до град в Литва