Малта

самолетени билети
поръчайте самолетен билет до Малта

Географско разположение: Страната има площ 316 кв. км. Заема Малтийския архипелаг, островите Малта, Гоцо и Комино в централната част на Средиземно море. Има брегова линия 186 км. Голяма част от територията е заета от варовиково плато с височина до 240 м (на о.в Малта) и развит карст.

Климат - средиземноморски, със средна температура - 12 градуса Сº, август - 25 градуса Сº. Валежи - около 530 мм. Растителност - храстова и сухолюбива.

Население - 380 хил. жители. Гъстота - 1 202.5 жит на кв. км. Естествен прираст 7. Средна продължителност на живота - мъже - 75 г., жени - 80 г.

Етнически състав - малтийци - 96,8 %, англичани - 1.3 %, италианци - 0.8 %, други - 1.1 %.

Официален език - малтийски и английски.

Конфесионален състав - християни - 99.5 % (от тях католици - 98.1 %, протестанти - 1.9 %, други - 0.5 %. Извън страната живеят около 100 хил. малтийци, главно в Англия, Австралия, Канада. Градско население - 90 %.

Столица - Ла Валета (120 хил. ж.). Други градове - Хамрун, Рабат (на о.в Малта), Виктория (на о-в Гоцо).

Административно деление - 6 области.

Държавно устройство - република. Законодателна власт - парламент, състоящ се от президент и палата на представителите (65 депутата, избирани за 5 години). Президентът се избира от парламента за 5 години. Изпълнителна власт - правителство и премиер-министър.

Парична единица - малтийска лира (LM) = 100 цента

Стопанство - развива се с високи темпове. Водещи промишлени отрасли са електронна, текстилна, хранително-вкусова, производство на химически препарати, козметика и фармацевтика. Действат над 120 филиала на западни фирми. Селско стопанство - обработват се 50 % от площта на страната. Отглежда се пшеница, царевица, плодове, цветя и лозя.

Транспорт - шосета - 1.2 хил. км. Главно морско пристанище - Ла Лавета, международно летище - Лука.

Туризъм - с много важно значение за икономиката. Годишно страната се посещава от над 1 млн. туристи, носещи приходи от около 240 мил. щ. д.

От София до Ла Валета - 1 071 км

1 1
1 1
1 1
самолетени билетипоръчайте самолетен билет до Малта