Румъния

самолетени билети
поръчайте самолетен билет до град в Румъния

Географско разположение: Страната има площ 237.5 хил. км. Граничи (в км) с Унгария - 445, Украйна - 395, Молдавия - 461, България - 609 и Югославия - 544. Има брегова линия с Черно море - 234 км. В северните и централните части са разположени Източните и Южните Карпати с най-висок връх Молдовяну - 2 543 м. В западните райони са средно високите Западнорумънски планини - Бихор, Мунтеле Маре и Трашкъу, а между тях и Карпатите е Трансилванското плато. На юг и изток е Долнодунавската равнина и Добруджанското плато.

Член на ЕС съюз от 1 януари 2007 г.

Климат - умерен, континентален. Средните температури за януари са от 0 до -5 градуса Сº в равнините и до -10 градуса Сº в планините, за юли са съответно 20-28 градуса Сº и 8-16 градуса Сº. Валежи - от 600-700 мм до 800-1500 мм в планините. Основна река - Дунав с притоците Жиу, Олт, Сирет, Прут, Муреш. Растителност - широколистни и иглолистни гори - 27 % от територията.

Население - 22 610 хил. жители. Гъстота - 95.2 жит на кв. км. Естествен прираст 7. Средна продължителност на живота - мъже - 67 г., жени . 74 г.

Етнически състав - румънци - 89.4 %, унгарци - 7.1 %, цигани - 1.8 %, немци - 0.6 %, украинци - 0.3 %, евреи - 0.1 %, татари - 0.1 %, други - 0.6 %.

Официален език - румънски. Друг използван език - унгарски.

Конфесионален състав - християни - 97.7 % (от тях православни - 75.3 %, католици - 9.1 %, протестанти - 8.2 %, униати - 7.2 %, други - 0.2 %), мюсюлмани (сунити) - 0.3 %, юдаисти - 0.2 %, други - 1.8 %. Извън страната живеят около 800 хил. румънци, главно в Молдавия, Украйна, Югославия, Унгария, САЩ, Канада. Градско население - 58 %. Българи живеят в Банат, Влахия и Северна Добруджа.

Столица - Букурещ (2 070 хил. ж.). По-големи градове - Констанца (380 хил. ж.), Яш (350 хил. ж.), Тимишоара (350 хил. ж.), Клуж-Напока (340 хил. ж.), Галац (330 хил. ж.), Брашов (320 хил. ж.), Крайова (310 хил. ж.), Плоещ (260 хил. ж.).

Административно деление - 40 жудеца (окръга) и Букурещ.

Държавно устройство - република, начело с президент, избиран за 4 години. Законодателна власт - република, начело с президент, избиран за 4 години. Законодателна власт - парламент, състоящ се от депутатско събрание и сенат, избирани за 4 години. Висш изпълнителен орган - правителство.

Парична единица - лея (L) = 100 бани

Стопанство - промишлено-аграрна страна в преход към пазарна икономика. В промишлеността са заети 38 % от трудоспособното население. Продукцията й все още е неконкурентна, енергоемка. Развива се - металургична и химическа промишленост, нефтодобив и нефтопреработване, добив на въглища, желязна руда, мед, олово, цинк и др. Селско стопанство - водещ отрасъл е растениевъдството. Отглежда се царевица, пшеница, ечемик, захарно цвекло, слънчоглед, картофи, плодове, зеленчуци, лозя. Животновъдство - овце, едър рогат добитък и др. В селското стопанство са заети 27 % от трудоспособното население.

Транспорт - шосета - 74 хил. км, от които с твърдо покритие - 15 хил. км; ж.п. линии - 11 хил. км. Речен транспорт - 1 075 км по река Дунав и канала Дунав-Черно море. Главни речни пристанища - Галац, Браила, Гюргево, Турну Северин, на Черно море - Констанца.

Туризъм - сравнително добре развита инфраструктура. Годишно страната се посещава от около 6.2 млн. чуждестранни туристи.

От София до Букурещ - 294 км

1 1
1 1
1 1
самолетени билетипоръчайте самолетен билет до град в Румъния